Het gedrag en de werkhouding van je medewerkers kan een grote frustratie zijn, maar het is echt mogelijk dat ze assertief zijn en zelf komen met het idee om bijvoorbeeld een cursus zakelijk Duits te volgen wanneer dat toepasselijk is. Het zit hem allemaal in de communicatie, je personeel moet het gevoel hebben zelf ook verantwoordelijkheid te zijn over hetgeen wat zij uitvoeren. In dit artikel neem ik je mee in verschillende vraagstukken rondom succesvol en zonder energieverspilling leiding te geven.

Voor welke uitdagingen staan organisaties bij het ontwikkelen van gewenst gedrag?

Het doel van gewenst gedrag is om de manier waarop mensen zich gedragen en denken te veranderen. Dit gewenste gedrag kan de vorm hebben van veranderingen in de gewoonten van de klant, de werkgewoonten van werknemers of de organisatiecultuur. Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen bij het ontwikkelen van gewenst gedrag, omdat ze moeten uitzoeken wat er moet veranderen en hoe dit hun organisatie zal beïnvloeden. Deze organisaties moeten ervoor zorgen dat ze een duidelijke visie hebben op wat ze willen dat hun gewenste gedrag is en hoe dit hen als organisatie zal beïnvloeden. Ze moeten er ook voor zorgen dat ze over de middelen beschikken voor deze wijziging.

Wat zijn de best practices om medewerkers op te leiden om het gewenste gedrag te vertonen?

Medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van elk bedrijf. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat het functioneert. De taak van managers is ervoor te zorgen dat medewerkers worden opgeleid om het gewenste gedrag te vertonen. Er zijn veel verschillende manieren waarop managers hun medewerkers kunnen trainen, maar er is één methode die er bovenuit springt: versterkingstraining. Bekrachtigingstraining is een gedragsaanpassings-technieken waarbij het gewenste gedrag van een werknemer wordt versterkt met een beloning of een positief gevolg, terwijl ongewenst gedrag wordt genegeerd of gevolgd door negatieve gevolgen. Dit type training is niet alleen effectief voor het veranderen van gedrag, maar het helpt ook bij het vormen van attitudes ten opzichte van gewenst gedrag en overtuigingen over zichzelf als persoon en werknemer. Dus wanneer iemand zelf met het idee komt om een cursus zakelijk Nederlands te volgen, dan is het verstandig hier positief op te reageren en extra toegankelijk te worden tegenover dat personeelslid. Daarentegen als een personeelslid aangeeft echt geen zin te hebben in een cursus ook al is dat wel nodig, dan kun je daar negatieve gevolgen aan hangen. Soms is het al voldoende om dan gewoon aan te geven dat je dat niet tof vindt.

Loopt uw organisatie tegen uitdagingen aan bij het ontwikkelen van gewenst gedrag?

Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar het is belangrijk om te weten wat er kan gebeuren. In het verleden hebben organisaties problemen gehad met het ontwikkelen van gewenst gedrag. Enkele van deze uitdagingen zijn een gebrek aan leiderschap, een gebrek aan opleiding en een gebrek aan middelen. Sommige mensen geloven dat AI deze problemen kan oplossen door inzicht te geven in hoe je gedrag kunt veranderen. AI zou bijvoorbeeld inzicht kunnen bieden in hoe personeel op te leiden of nieuwe leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.

Waar begin je bij het doorvoeren van een gedragsverandering?

Als je iemands gedrag wilt veranderen, is het belangrijk om hun huidige toestand te begrijpen. Wat zijn ze aan het doen? Wat is hun motivatie? Wat vinden ze van het gedrag? Als u deze dingen begrijpt, weet u hoe u uw gewenste verandering kunt aanpakken. Het is belangrijk om te weten wat de voordelen van het gewenste gedrag zijn en hoe het hun leven zal beïnvloeden. Dit kan hen helpen inzien dat er meer is dan slechts één manier om dingen te doen en dat er meer voordelen zijn dan alleen wat ze momenteel ervaren.